Mateusz Grygoruk

Mateusz Grygoruk

Mateusz Grygoruk jest hydrologiem, profesorem w Katedrze Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej SGGW w Warszawie. Zajmuje się ilościową analizą procesów przepływu wody w krajobrazie oraz rolą rzek i mokradeł w środowisku oraz otoczeniu społecznym i gospodarczym. Badał rzeki i mokradła od północnej Norwegii po południową Polskę i od Syberii po Kanadę. Działacz organizacji pozarządowych, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W wolnym czasie wędkarz i muzyk. Większość wolnego czasu spędza na bagnach lub nad rzeką.