fundacja
ZDROWA RZEKA

Fundacja Zdrowa Rzeka (dawniej Fundacja Hektary Dla Natury), której misją jest ochrona przyrody i klimatu,
w szczególności w obszarze gospodarowania wodami.

Idea fundacji

Powstała po to, aby
skutecznie wspierać realizację założeń i przyspieszenie osiągania unijnych celów środowiskowych, wynikających w szczególności z Ramowej Dyrektywy Wodnej, Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego Niebieskiego Ładu, Strategii Bioróżnorodności czy unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (Nature Restoration Law)
w tym celu FUNDACJA
realizuje działalność w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, a w szczególności wodami
Fundacja ZDROWA RZEKA
skupia się na ochronie i odtwarzaniu środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza ochronie wód i renaturyzacji mokradeł, w tym renaturyzacja rzek.

Działania

Fundacja Zdrowa Rzeka działa po to, aby naprawić wyrządzone w środowisku naturalnym szkody i zapobiegać dalszemu nadużywaniu zasobów naturalnych. Celem Fundacji jest udział w przedsięwzięciach, które przyczynią się do „uzdrawiania” polskich rzek. Renaturyzacja 20% rzek do końca 2030 roku – to cel, który dzięki wspólnym działaniom może stać się osiągalny!
Współpracujemy z jednostkami administracji publicznej i samorządowej, jednostkami naukowymi i badawczymi, organizacjami pozarządowymi. Wspieramy lokalne inicjatywy.
Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najlepszych Polskich ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochronie wód, ekspertów których można posłuchać w rozmowach naszego flagowego projektu podcastowego Zdrowa rzeka.
Oferujemy profesjonalne wsparcie w obszarach, które mieszczą się w naszych kompetencjach:
analizy eksperckie
i szkolenia
opiniowanie projektów
aktów prawnych
udział w konsultacjach
społecznych
wsparcie projektów
ekologicznych

Misja Fundacji

Chcemy doprowadzić do tego, by przyroda zyskała w Polsce większą przestrzeń. Dajemy jej szansę, by mogła rozwijać się bez przeszkód i odradzać ze wsparciem człowieka. Świadczymy profesjonalne doradztwo środowiskowe, w szczególności w zakresie renaturyzacji i naturalnej retencji.

o nas

Ilona Biedroń


Ilona Biedroń

Piotr Sielicki

Fundacja ZDROWA RZEKA

ul. Sucha 1/1U
30-601 Kraków
+48 789 351 000
biuro@zdrowarzeka.pl
www.zdrowarzeka.pl
24 1600 1462 1804 2745 2000 0001
BNP Paribas Bank Polska S.A.
KRS 0000849113
REGON 386498498
NIP 6772454514
Polityka prywatności i cookies