Bez lania wody

Bez lania wody” to publikacja, która jest swoistym przewodnikiem o tym jak rozmawiać o wodzie. Powstał z myślą o strażakach z ochotniczych straży pożarnych (OSP), którzy mieli za zadanie przeprowadzić w swoich remizach rozmowy z mieszkańcami o wodzie i problemach z nią związanych.

Tytuł publikacji nawiązuje do nazwy projektu, którego celem było przekazanie strażaczkom i strażakom wiedzy i inspiracji. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. Część praktyczna (do której odnoszą się rozdziały na początku i na końcu publikacji) wskazuje, jak zacząć rozmawiać, jak prowadzić spotkania, jak je zorganizować i podsumować.

Część środkowa, dotyczy tematu rozmów. Zrozumienia istoty wody, tego jak krąży w środowisku, co powoduje, że mamy problemy z powodziami, suszami, czy złym stanem rzek. Publikacja powstała jako efekt połączenia sił, eksperckiej wiedzy i doświadczeń trzech Fundacji: Fundacji Stocznia, Fundacji Sendzimira i Fundacji Zdrowa Rzeka (d. Hektary Dla Natury). To publikacja, którą staraliśmy się napisać prostym językiem, wskazując na praktyczne źródła informacji
i inspiracje wskazujące jak rozsądnie można radzić sobie z problemami z wodą.

W roku 2023, w różnych częściach Polski, z jego pomocą przeprowadzone zostały narady o wodzie. Przewodnik odpowiada na wiele nurtujących pytania, między innymi jak i po co rozmawiać o wodzie. O tym jak szkoliliśmy przeczytaj na FB grupy dyskusyjnej Zdrowe Rzeki.

Publikacja powstała w ramach projektu Bez lania wody – OSP i społeczności lokalne na straży zasobów wodnych wspieranego przez European Climate Foundation.

Publikacja do pobrania