Roman Konieczny

Roman Konieczny

Roman Konieczny – inżynier budownictwa wodnego, specjalista ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi. Wieloletni pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niezależny ekspert Koalicji Ratujmy Rzeki. Roman uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską, światową Organizację Meteorologiczną i Bank Światowy. Ukończył kilka kursów organizowanych przez NATO w zakresie łagodzenia skutków powodzi. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika „Poradnik Ekologiczny dla Samorządów”.