Wiktor Kotowski

Wiktor Kotowski

Wiktor Kotowski to biolog-ekolog zajmujący się funkcjonowaniem ekosystemów bagiennych oraz naukowymi podstawami ich ochrony – zwłaszcza w kontekście ograniczania zmiany klimatu i adaptacji do niej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i koordynator projektów badawczych. Pracował jako naukowiec na uniwersytetach w Holandii i Belgii, w grupach badawczych zajmujących się odtwarzaniem zdegradowanych ekosystemów. Od kilkunastu lat związany z Uniwersytem Warszawskim, gdzie koordynje prace grupy badawczej ds. ekologii mokradeł, a także prowadzi wykłady na temat ekologii roślinności, globalnych zmian środowiska oraz relacji człowieka z przyrodą. Współautor wydanego przez UW otwartego e-podręcznika „Klimatyczne ABC”. Od lat angażuje się społecznie w ochronę obszarów podmokłych – m.in. poprzez działalność w Centrum Ochrony Mokradeł, a także europejskiej organizacji Wetlands International, Międzynarodowej Grupie Ochrony Bagien (International Mire Conservation Group), czy członkostwo w Radzie Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od kilkunastu lat zaangażowany też w popularyzację ekologii w mediach. Jest przekonany, że uniknięcie katastrofalnych dla człowieka i biosfery zmian środowiska wymaga systemowej transformacji społecznej i politycznej, dlatego aktywnie wspiera działalność ruchów aktywistycznych domagających się takich zmian. Prywatnie miłośnik prostego życia blisko natury.