S2 E10 – Jerzy Kozyra – Bez wody nie ma życia

   Dr hab. Jerzy Kozyra – geograf - klimatolog, agrometeorolog. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie (1998). Doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w (2002, 2014). Główne obszary zainteresowań naukowych to: zmiany klimatu i rolnictwo, analizy systemowe i biogospodarka. Był kluczowym ekspertem ds. rolnictwa w projekcie KLIMADA, w ramach którego opracowano w 2013 pierwszy w Polsce dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczył kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych - Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów wrażliwych na zmianę klimatu w Polsce w perspektywie roku 2030 (SPA2020). Od 2004 roku zaangażowany w kształtowanie działań programów środowiskowych Wspólnej Polityki Rolnej oraz Strategii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W latach 2015-2018, kierował pracami grup roboczych w ramach inicjatywy Clima-East przygotowujących koncepcję strategii adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w Białorusi i Ukrainie. W 2021 roku pracował jako ekspert dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ds. adaptacji rolnictwa wobec zmian klimatu. Realizował szereg projektów europejskich dotyczących wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo między innymi: CLIVAGRI (2006-2011), MACSUR FACCE-JPI (2012-2016), oraz dotyczących systemów wsparcia decyzji w rolnictwie zakresie nawodnień (ENORASIS) i ochrony roślin (NegFry). W latach 2015-2018 realizował projekt krajowy LCAgri w ramach programu BIOSTRATEG 1: Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050. Ostatnio był zaangażowany w prace nad projektem BIOEASTsUP na rzecz realizacji agendy inicjatywy BIOEAST dla wsparcia biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2023 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz jest członkiem Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk.

czytaj więcej +

 

To pierwsza rozmowa, z którą płyniemy na Polską wieś i obszarów rolniczych, które zajmują 60% powierzchni naszego kraju. Rolnictwa, które bez wody nie istnieje.  Do rozmowy zaprosiliśmy dr hab. Jerzego Kozyrę z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Naukowca i praktyka – geografa, klimatologa i agrometeorologa badającego zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo.

Rozmowę zaczynamy od wytłumaczenia jak pogoda wpływa na rośliny, które do życia potrzebują tylko 3 składników: światła, wody i dwutlenku węgla, przypominamy przy tym podstawowe równanie fotosyntezy. Nasz gość zwraca uwagę, że dla roślin nie są ważne charakterystyki miesięczne czy sezonowe, ale optymalne warunki pogodowe potrzebne do ich wzrostu. Popatrzenie w taki sposób na potrzeby roślin to klucz na rozmowy o klimacie z rolnikiem.

Jerzy opowiada o tym jak potoczyła się jego ścieżka zawodowa i naukowa, jak klimatolog zaczął interesować się rolnictwem. Z tej części rozmowy dowiemy się też, że rozwój telefonii komórkowej zaczął się od potrzeb meteorologii.

Wielokrotnie w rozmowie wracamy do scenariuszy klimatycznych, do badań jak będzie wzrastać temperatura w kolejnych dekadach. Naukowiec opowiada w jakim stopniu pierwsze symulacje się sprawdziły w stosunku do tego jakie zmiany we wzroście temperatury zaszły w ostatnich dekadach w Polsce. Zakładano bowiem, że temperatura będzie rosnąć o 0.3 stopnia Celsjusza a w ostatnim dziesięcioleciu temperatura wzrosła o 1 stopień! Rozmówca podkreśla, że jeśli taki trend się utrzyma – to skutki tej zmiany będą dla nas groźne.

Dlatego rozmawiamy o adaptacji rolnictwa do zmian klimatu – o dopasowaniu rolnictwa do obecnych warunków, o bardziej ciepłolubnych roślinach i o ziemniakach, które nie przywykły do upałów. To rozmowa, w której tłumaczymy, że rolnictwo ciągle się zmienia dostosowując się również do instrumentów ekonomicznych. Ekspert, który zajmuje się kształtowaniem wspólnej polityki rolnej opowiada o dopłatach do obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania (ONW), dopłatach bezpośrednich i ekoschematach oraz o tym do czego zostały wykorzystane dotychczas środki unijne w polskich gospodarstwach. Mówi o wzroście plonowania pszenicy, o wielkich areałach uprawianej kukurydzy, które mają różne konsekwencje środowiskowe, czy o 3 mln ha nieużytków, które są szansą na sukcesję przyrody w krajobrazie rolniczym. Gość tłumaczy również, dlaczego nie powinniśmy orać pól i jakie są metody zastępcze, które pozwalają na bardziej ekologiczne gospodarowanie na gruntach rolnych oraz jakie nowe znaczenie mają „roboty polowe”.

Cena, którą uzyskuje rolnik za uprawę jest niższa niż nakłady jakie musi zainwestować w uprawy, dlatego nasz gość podkreśla, że to wyjątkowo trudny moment dla polskiego rolnictwa (w szczególności dla tych małych i średnich gospodarstw), które wpuszczane jest w pułapki adaptacyjne. Rolnicy „idą” w duże inwestycje, bo pokazuje się im szansę na duże możliwości. Ekspert podkreśla potrzebę opracowywania nowych, potrzebnych regulacji zwracając uwagę, że muszą być to rzetelnie opracowywane dokumenty, narzędzia, których nie można opracowywać na ostatnia chwilę. 

To rozmowa, o tym jak bardzo rolnik jest uwikłany w sprawy wodne i że dobre praktyki środowiskowe nie będą możliwe do zastosowania w rolnictwie bez odpowiedniego przygotowania – dobrej edukacji i miejsc pokazowych, gdzie zastosowanie teorii będziemy mogli zobaczyć w praktyce.

 

czytaj więcej +