S2 E04 Ilona Gosk – Na zdrowie rzeki wpływa obieg wody w jej zlewni

   Ilona Gosk - z wykształcenia mgr ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Ma blisko trzydzieści lat doświadczenia w zarządzaniu projektami społecznymi i środowiskowymi, które zdobywała w sektorze pozarządowym i publicznym. Współautorka publikacji z zakresu strategicznych rozwiązań wspierających rozwój błękitno-zielonej sieci, trenerka na szkoleniach i warsztatach oraz doradczyni w tym zakresie. Przez sześć lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, dziewięć lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, cztery lata – dyrektorki Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Przez dwa lata była związana z Urzędem m.st. Warszawy, gdzie odpowiadała za integrowanie procesów planistycznych. Od 2018 roku w zarządzie Fundacji Sendzimira.

czytaj więcej +

 

Rozmowa z Iloną Gosk dotyka zagadnień zrównoważonego rozwoju, ekologii i roli samorządów w ochronie środowiska. Dyrektorka zarządzającą w Fundacji Sędzimira, na początku wywiadu przybliża historię powstania fundacji i jej zasadniczy cel – wspieranie projektów z zakresu ekologii, edukacji i kultury.
Ekspertka z doświadczeniem w zarządzaniu projektami społecznymi i środowiskowymi, które zdobywała w sektorze pozarządowym i publicznym w ostatnich 30 latach, wskazuje na potrzebę podnoszenia świadomości ekologicznej samorządowców i ich roli w walce ze zmianami klimatycznymi. Podkreśla, że nadzieją na lepszą edukację samorządowców w zakresie ochrony środowiska jest wsparcie dla liderów, którzy wdrażają zmiany w swoich samorządach i promowanie takich aktywności.
Ilona przekonuje, że odejście od betonozy i opóźnianie odpływu deszczówki, zmiana podejścia do zieleni w miastach z wykorzystaniem roli tzw. czwartej przyrody to kierunki działań, które poprawiają obieg wody w krajobrazie, co wspiera ochronę naturalnych ekosystemów i ich odtwarzanie (renaturyzację).
Rozmówczyni zwraca szczególna uwagę na rolę rzek w kształtowaniu miast i problemy, jakie stwarzają przekształcone rzeki w mocno zagospodarowanej tkance miejskiej. Jest pewna, że rzeka w mieście może być bardziej naturalna. Opowiada o warsztatach, podczas których specjaliści z różnych instytucji, którzy na co dzień ze sobą nie współpracują, stanęli przed konkretnym zdaniem koncepcyjnym – zaproponowaniu działań, które unaturalnią miejską rzekę i zbliżą do niej ludzi*.
W innej części rozmowy Ilona opowiada o doświadczeniach związanych z zarządzaniem rzeką i jej przestrzenią zdobytych podczas studyjnych wyjazdów projektowych do Oslo czy Bostonu i podkreśla rolę takich form szkoleniowych, które nie tylko dostarczają nowej wiedzy, ale też budują relacje między ludźmi. Nawiązuje też do projektu skierowanego do strażaków ochotniczych straży pożarnych (OSP) realizowanego wspólnie z Fundacja Stocznia i Fundacją Zdrowa Rzeka**. Mowa o programie, który dostarczył strażakom wiedzę i podstawowe środki do przeprowadzenia w swoich miejscowościach debat o wodzie. Dlaczego do strażaków został skierowany projekt? Bo strażacy, jako odważni, lokalni społecznicy,  są bardzo wiarygodni w swoich lokalnych, małych ojczyznach. I ta ich wiarygodność jest bardzo przydatna i skuteczna w ekologicznych działaniach.  
W rozmowie z Iloną oprócz strażaków pojawiają się też… mężczyźni z brodą a tematy rzeczne kończą się wątkami nawiązującymi do roli sztuki w edukacji. Warto posłuchać jak do tego doszło.

*Więcej informacji o warsztatach
**Efektem projektu jest podręcznik „Bez lania wody

 

czytaj więcej +