S2 E05 Ewa Ewart i Piotr Nieznański – Rzeki mają swoje prawa – to człowiek ich nie respektuje

   Ewa Ewart - jest dziennikarką i wielokrotnie nagradzaną reżyserką filmów dokumentalnych, specjalizującą się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Urodziła się i wychowała w Polsce, ale większość swojego życia zawodowego spędziła w Wielkiej Brytanii, pracując dla telewizji BBC. Ewa podróżowała i pracowała w wielu krajach na świecie, gdzie zrealizowała dokumenty śledcze, polityczne i programy poruszające kwestie społeczne. Od kilku lat jest prezenterką pasma filmów dokumentalnych o tematyce zagranicznej w TVN24 i TVN24Bis, komercyjnej stacji telewizyjnej w Polsce, należącej do Amerykanów. Ewart jest także mówcą motywacyjnym dla różnych grup odbiorczych, z którymi dzieli się swoim doświadczeniami, opisanymi w książce „Widziałam” -------------------------------- Piotr Nieznański - Ekspert i praktyk w zakresie ochrony wód, rewitalizacji i renaturyzacji rzek i ich dolin oraz ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków. Od 25 lat zaangażowany w inicjowanie i wdrażanie działań i projektów służących ochronie przyrody w największej międzynarodowej organizacji ochrony przyrody – WWF (od 1998 roku w Instytucie Ekologii Obszarów Zalewowych w WWF International /WWF Auen Institut) a następnie – od 2001 roku - w WWF Polska gdzie odpowiadał za długofalową strategię działania rzecznictwo i politykę środowiskową oraz kierował Działem Ochrony Przyrody. Od 2018 roku współtworzy Fundację Forum Inicjatyw Społecznych – organizację prowadzącą sprawczą edukację o klimacie i zasobach wodnych. Wieloletni przedstawiciel organizacji pozarządowych w międzynarodowych i krajowych gremiach doradczych w zakresie ochrony wód i ochrony przyrody, w tym między innymi: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komitety Monitorujące Regionalne Programy Operacyjne, Regionalne Rady Ochrony Przyrody. W latach 2014 - 2018 roku powołany przez Ministra Środowiska do Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Inicjator i lider programów innowacyjnej i sprawczej edukacji ekologicznej jako podstawy Zielonej Gospodarki. Współinicjator Koalicji "Czas na Odrę", Koalicji Ratujmy Rzeki , oraz programu edukacji i rozwoju kompetencji „Code For Green” prowadzonej przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych. Od 2022 roku ekspert Międzynarodowego Obserwatorium Praw Przyrody (Observatoire international des droits de la nature) działającego na rzecz uznania osobowości prawnej elementom natury. Od lat inicjuje i wspiera lokalne inicjatywy renaturyzacji i poprawy stanu ekologicznego wód powierzchniowych, przywracania naturalnych procesów przyrodniczych w rzekach i ich dolinach. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu ochrony przyrody i ochrony wód, w tym: Atlas terenów zalewowych Odry, podręcznik "Natura 2000 i gospodarka wodna", koncepcja "Przestrzeń dla rzeki". Współtwórca filmu „Do ostatniej kropli” w reżyserii Ewy Ewart, nagrodzonego w 2023 roku m.in. Złotą Nimfą na Festiwalu filmowym w Monte Carlo oraz Grand Prix Green Film Festiwal.

czytaj więcej +

 

Ten odcinek podcastu „Zdrowa Rzeka” przenosi nas w świat filmu. Ale spokojnie, nie zmieniamy naszych zainteresowań i nie stajemy się podcastem o filmach. Nadal pasjonuje nas woda. A ponieważ można walczyć o jej dobry stan filmem to właśnie o takiej produkcji rozmawiamy.

Do studia dopłynęli tym razem Ewa Ewart (doświadczona dziennikarka i reżyserka wielokrotnie nagradzanych filmów dokumentalnych) i Piotr Nieznański (ekspert w dziedzinie ochrony wód). Ten duet opowiedział barwnie i z pasją jak powstawał film „Do ostatniej kropli”, ich wspólne dzieło. 

Fascynująca była ta opowieść Ewy i Piotra o tym, jak się spotkali, jak szukali bohaterów i miejsc do pokazania, co im najmocniej zostało w głowach po pracy przy filmie.

Goście podzielili się refleksjami na temat znaczenia filmu nie tylko jako formy sztuki, ale przede wszystkim jako narzędzia edukacyjnego i mobilizującego do działania. Bo „Do ostatniej kropli” nie tylko otwiera oczy na problemy zanieczyszczenia rzek i wód, ale także inspiruje do podjęcia konkretnych działań na rzecz ich ochrony. To „materiał poglądowy”, który w sposób przystępny i angażujący pomaga dotrzeć z problemem do szerokiej publiczności, wzbudzając empatię i mobilizując do działań.

Z rozmowy z Ewą i Piotrem jasno wynika, że właśnie edukacja jest kluczowym elementem w walce o ochronę środowiska. Edukacja i taki „kop” do działania. Bo czasem wielkie protesty rodzą się od tego, że znajdzie się jeden człowiek, który chce działać, który się nie boi, umie poderwać do działania innych.

A nie jest to proste, bo z reguły dopóki leci woda z kranu nie zaprzątamy sobie głowy strachem, że może jej zabraknąć…

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy

 

czytaj więcej +