Agnieszka i Mariusz Tabor – na Straży Zdrowej Rzeki

Czy strażacy tylko leją wodę? O tuż NIE! Ci lokalni bohaterowie i społeczni liderzy potrafią zadbać o dobrą edukację ekologiczną i stać na straży rzeki, która przepływa przez ich miejscowość. 

Spełniając prośbę, jaka wypłynęła z rozmowy z Iloną Gosk , zapowiadamy rozmowę z Agnieszką Tabor i Mariuszem Taborem – strażackim małżeństwem z OSP Chrząstowice.

Premiera już za tydzień, 15 maja. Wcześniejsze rozmowy z Rzecznymi Rzeczniczkami i Rzecznikami do wysłuchania na www.zdrowarzeka.pl i Spotify