Zdecydujmy sami! Warsztat na temat ograniczania ryzyka powodziowego ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Z okazji Dnia zrównoważonego rozwoju organizowanym w WSIiZ w Rzeszowie, w dniu 12 października 2022 r. Fundacja Hektary Dla Natury zorganizowała w ramach przedmiotu dot. negocjacji w biznesie praktyczny warsztat dla studentów .

Cele merytoryczne warsztatu skoncentrowały się na zrozumieniu zasad zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni w kontekście ograniczania ryzyka powodziowego – jednego z kluczowych problemów w gospodarowaniu wodami Polski południowej. Uczestnicy warsztatów zostali wprowadzeni w aktualnie obowiązujące zasady zarządzania ryzykiem powodziowym, które według wytycznych Komisji Europejskiej powinny w jak najszerszy sposób opierać się o rozwiązaniach bliskich naturze (Nature-Based Sotutions).

Oprócz wprowadzenia do zajęć w postaci sesji wykładowo-dyskusyjnych, zasadniczym elementem spotkania było przepracowanie dramy, w której uczestnicy spotkania podzielni na trzy grupy społeczności lokalnych prowadzili w lokalnym parlamencie dyskusję na temat najlepszych metod ograniczania ryzyka powodziowego.

Spotkanie poprowadził zespół w składzie: Roman Konieczny, Małgorzata Siudak i Ilona Biedroń.