Uwagi do projektowanej „ustawy suszowej”

Zgłosiliśmy uwagi do projektowanej „ustawy suszowej”, tj. projektu ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Wyraziliśmy tym samy swoje stanowisko i przedstawiliśmy propozycje w zakresie proponowanego pakietu działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody.