Zdrowa Rzeka dla Wielkopolski

Fundacja Zdrowa Zrzeka została patronem konferencji “Gospodarka wodna w obliczu kryzysu”, której organizatorami są: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wojewoda Wielkopolski Agata Sobczyk. Podczas konferencji (program) prezes fundacji wygłosiła prelekcję dot. naturalnej retencji, szczególnie istotnej w łagodzeniu skutków suszy. Prezentacja dostępna jest pod linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *